Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 9.V

УКАЗ № 149 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕВ - КОМАНДИР НА 4-ТА АРТИЛЕРИЙСКА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 149 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ГЛАВЕВ - КОМАНДИР НА 4-ТА АРТИЛЕРИЙСКА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Ангел Василев Главев - командир на 4-та артилерийска бригада, с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 април 2003 г.