Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 27.IX

УКАЗ № 297 ОТ 21.09.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ" НА М

 

УКАЗ № 297 ОТ 21.09.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА УДОСТОЯВАНЕТО МУ СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г.

На основание чл. 98, т. 7 и чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам генерал-майор Валентин Иванов Петров - директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи, на длъжността директор на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи.

2. Удостоявам генерал-майор Валентин Иванов Петров със звание "генерал-лейтенант" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 21 септември 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.